Prawne podsumowanie wrzesień 2015 r.

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących dokumentacji medycznej, gier hazardowych, postępowania cywilnego i postępowania przed sądami administracyjnymi…
31 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone

Prawne podsumowanie wrzesień 2015 r.

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących dokumentacji medycznej, gier hazardowych, postępowania cywilnego i postępowania przed sądami administracyjnymi…
31 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone

Blisko 6 milionów Polaków biernych zawodowo

Blisko 6 milionów Polaków będących w wieku produkcyjnym jest biernych zawodowo. Tak wynika z analizy danych GUS dokonanych w tym tygodniu przez Agencję Pracy Work Service.
31 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone

Blisko 6 milionów Polaków biernych zawodowo

Blisko 6 milionów Polaków będących w wieku produkcyjnym jest biernych zawodowo. Tak wynika z analizy danych GUS dokonanych w tym tygodniu przez Agencję Pracy Work Service.
31 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone

Gromadzenie argumentów za i przeciw

Po jastrzębim komunikacie FOMC w tym tygodniu ożywiły się oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych.
30 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone

Inwestycja w start-up drogą do wysokich dywidend

Dla inwestora ulokowanie swoich środków w start-up to coś więcej niż wykalkulowana inwestycja. To biznesowa przygoda. Lokata kapitału we wschodzące biznesy jest niezmiennie od lat jednym z najbardziej dochodowych obszarów biznesu.
30 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone
30 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone

To powinna być tylko korekta

Nieco lepsze dane ze strefy euro przedłużają korektę na EUR/USD. Bank Japonii nie zwiększa stymulacji monetarnej. Złoty nieco zyskuje na wartości dzięki lepszemu sentymentowi w regionie oraz spekulacjom o nowym mistrze finansów.
30 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone
30 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone

Giełdy energii – polska i japońska – razem na rzecz rozwoju systemów transakcyjnych

TGE (Towarowa Giełda Energii) oraz JEPX (Japońska Giełda Energii Elektrycznej) podpisały list intencyjny dotyczący wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie systemów informatycznych i transakcyjnych.
30 październik 2015, autor: admin 
Komentarze wyłączone